Saturday, 26 December 2015

50 Baile Éireannach in aon Sceitse Amháin (Mar fhreagra ar sceitsí Foil, Arms & Hogg)

https://www.youtube.com/watch?v=cMfHVWW4joYConas An Mhí an coinne aréir leis an gcailín Maigh Nuad?

Bhí sí Meallach go leor, bhí Tóin re Gaoith álainn aici ach bhí sí an-Chill Mo Cheallóg.

Chuala mé go bhfuil Éadan Doire gránna uirthi!
Chuala mé go bhfuil sí Ceathrú Rua!

Fochla as. Bhí sí Tamhlacht.

Ard Mhaca tú í cheana? Chuala mé go raibh rud éigin Muileann gCearr léi!
Chuala mise go raibh boladh Baile Réisc uaithi!

Dún Laoghaire do Bhéal Feirste!

Céard a bhí ar Bun Cranncha agaibh?

Chuamar ag Baile an Ghóilín sa Phobal
Thosaigh mé ag ól An Naigín agus bhí An Pointe aici
Ansin bhí mé iomlán ar Dún na hEisce

Bhí an Claonadh sin ionat i gcónaí!

Thit mé ar An Lár agus sular thóg mé an chéad Chéim eile
Caitheadh amach mé gan Daingean Uí Chúis ar bith
bhí na Béal Átha na Sluaighe-te thart, tháinig na Dún na Séads,
agus thosaigh siad ag Mainistir na Búille mé. Ba bheag nár Caisleán an Bharraigh siad mé.

Ansin, bhí mé ag Ceapach Choinn go raibh an oíche Baile an Hartaigh
ach Sligeach mé isteach arís, bhuel chuaigh mé isteach An Durlas Éille.

Cill Cheannaigh mé cúpla deoch eile ansin agus bhíomar Baile Sonnáin go leor.

Ansin Rinneamar cúpla Cill Mhantáin sa bhialann Shíneach, agus Gob an Choire an duine. Ansin thosaigh sí ag tabhairt go leor Inis Córthaidh dom
dúirt sí Béal Átha Raghad abhaile leat.
Bhí sise ag iarraidh bheith i gCeannanas.
agus bhí an-iontas orm mar tá cónai uithi faoin Lios Tuathail
So Léim an Bhradáin mé in airde

Ya ar Trá Lí tú léi? Níor cheap mé go mbeadh mórán Creachmhaoil inti sa Leaba Chaillí?

Á Muicneach idir Dhá Sháile ceart a bhí inti!
Bhí sí chomh Sraith Salach sin!
agus an Cill Dara uair níos measa arís!

Cé mhéid Iúr Chinn Trá a ndearna sibh é?47

Aon, dó, trí, Ceatharlach nó níos mó?
D'Inis mé di, Binn Éadair an méid a bhí mé in ann
An Marcach a bhí inti

Caisleán Ghriaire?/Dháiríre?

Cill Dhéagláin! Yé!

Bhí orm léimt isteach i mo Bhaile an Mhóta le himeacht ón áit.

An bhfeicfidh tú An Caisleán Riabhach arís í?
Cluain Meala leat í?

Bhuel tá rud éigin níos Dún Búinne á lorg agam.

Béal an Átha, sin grá.

Aon rud maith ar an teilí?

Ceann le Maigh Arnaí Swartzenigger, Domhnach Batman Begins ag tosú anois.


(ábhar malartach eile; 
Táim chun dul go Mainistir na Féile ceoil éigin léi i rith an tsamhraidh

Bealach Féich air sin!

An tAonach fáth go ndúirt mé é

Ní raibh ach Mionlach eile ann

Cill Mo Bhí fearg an domhain orm

An Brú

Baile Hac
Baile Íomhair
Baile na Martra
Béal an Dá Chab
Béal Átha Grean
Bhí mé Béal Átha hÉis
déanta as Ros Cré na Cille
Mar a bheadh le Ros Comáin
ag bualadh an Dún Droma

Béal Tairbirt amach dom

No comments:

Post a Comment