Friday, 14 November 2014

Anfa na lann

Tá an héalacaptar dom chuardach san abhainn,
Anfa Thafann na lann
Spotsholas á spré suas síos
Feadh na habhann
Súile ag grinnscrúdú an fhothain
Gléshúile greamaithe ag gliúcaíocht
Tá an baile thíos
Shlog an abhainn mé mar a sholgann sí gach éinne
Shlog an baile mé mar a shogann gach éinne
An dream a d’fhág, d’fhág
Ach sinn a d’fhan
Bhíomar amuigh agus fuaraíodh sinn

Tá slua bailithe ag an gcrosaire
Tá fear ag leanúint an héalacaptair le teann spéise
Is deacair a dhéánamh I gcarr
Turas aistreánach
Tig leis an healacaptar taisteal mar dhéanfadh préachán
Line dhíreach gan lúb
Ach leanann lúbarnáíl dhubh na habhann
Ciúnas, fuaim uisce faoi uisce a bhogann

Dúisíonn an héalacaptar an baile meánaoiseach
11.45 iarrann beirt ar a chéile an mbaineann se leis an otharlann
Chuaigh duine in abhainn, deirtear
Soilse suas síos an abhainn
Tugtar meall an héalacaptair sa spear faoi deara
Ceann éigeandála ní foláir
Ní aimseofar i mo bheo mé
Mar táim marbh
Agus táim ag fanacht sna sceacha orthu

No comments:

Post a Comment