Monday, 30 January 2017

The Parting Glass i nGaeilge – Aistriúchán le Lillis Ó Laoire

The Parting Glass i nGaeilge – Aistriúchán le Lillis Ó Laoire. In ómós do Dhónall Ó Muirí ar lá a adhlactha agus i ndilchuimhne ar a mhuintir a chuaigh roimhe.
A raibh agam riamh de mhaoin is de ór
Gur chaith mé i measc mo chairde é
‘S gur orm féin faraor ba troime a luigh
Gach coir dá dtearn mé le mo lá
‘S a dtearn mé riamh de dhíobháil céille
A leath ní inseofar go brách
Ach ó tharla anois ag scaradh sinn
Go líontar dúinn an crúiscín lán
Is mo sháith agam den airgead bhán
Go gcaithfinn go fial gan spáráil é
Is tá óigbhean bhreá ar an bhaile thall
Is gur aici atá mo chroí go brách
A grua mar rós is a béilín binn
Gur daoithe a thug mé searc is grá
Ach ó tharla anois ag scaradh sinn
Go líontar dúinn an crúiscín lán
Gach comrádaí dá raibh liom sa rása
Beidh cumhaidh orthu i mo dhiaidh ar ndóigh
Is gach leannán ariamh dar mheall mé a gcroí
Is é a mian go bhfanfainn seal eile leo
Ach ós ar mo chrannsa a thit sé siúl
Is go mbeidh sibh féin i mo dhiaidh go fóill
Is ó tharla anois ag scaradh sinn,
Go líontar dúinn an crúiscín lán.

No comments:

Post a Comment