Thursday, 3 September 2015

An ndéanfaidh tú tinder liom?

An ndéanfaidh tú tinder liom?

Déanfaidh agus fáilte

Cailíní ar thaobh amháin den idirlíon agus na buachaillí ar an taobh eile

Sleaschéim trasna cúig, sé, seacht, aon, dó, trí, dó, dó, trí

Ar ais arís, ceathar, cúig, sé, seacht, a haon, dó, trí, a dó, dó, trí (as deich)

dearbhú agus diúltiú

luascadh luascadh timpeall an tí seachain na boird ná titigí
luascadh luascadh timpeall an ar ais abhaile a haon dó trí.

An ndéanfaidh tú tinder liom?

Déanfaidh agus fáilte.

No comments:

Post a Comment