Wednesday, 12 October 2016

‘Nach do reub an cuan’ Inneall hibrideach aistriúcháin a úsáid mar chéim réamhaistriúcháin chun prós cruthaitheach a aistriú ó Ghaeilge na hAlban go Gaeilge na hÉireann

‘Nach do reub an cuan’
Inneall hibrideach aistriúcháin a úsáid mar chéim réamhaistriúcháin chun prós

cruthaitheach a aistriú ó Ghaeilge na hAlban go Gaeilge na hÉireann

(Is tráchtas é seo atá ar fáil ach a iarraidh orm thíos)


Leabhar atá i gceist: Air Cuan Dubh Drilseach (ACDD) le Tim Armstrong


Clár an Ábhair

Lch 4: Réamhrá

Aidhm an tráchtais agus roghnú an leabhair

Réamhobair: Caighdeán Gàidhlig a fheabhsú

An t-inneall

Cur síos gearr ar a mbeidh i ngach caibidil

Obair réamhaistriúcháin

Foinsí

Tábhacht an taighde seo

Aguisíní

Lch 11: Comparáid idir sleachta áirithe

Lch 18: Teanga

Téarmaíocht nua-aimseartha

Ainmneacha dílse

Logainmneacha

Aimsir agus briathra

Canúint

Ainmfhocail

An struchtúr seilbhe

Réamhfhocail

Intriachtaí agus fuaimeanna

Béarla faoi ortagrafaíocht na Gàidhlig

Cairde bréagacha

Poncaíocht

Fadhbanna leis an inneall mar uirlis don aistriúchán liteartha

Lch 30: Ceird an aistriúcháin: buncheisteanna teoirice

Ó Bhéarla go Gaeilge: a bhfuil le foghlaim

Teoiric an aistriúcháin liteartha

Aistriúchán sa ré dhigiteach

An ficsean eolaíochta i nGaeilge na hÉireann: bunscéalta agus aistriúcháin

Téarmaíocht ficsean eolaíochta sa Ghaeilge

Aistriúchán Gàidhlig go Gaeilge: samplaí eile

Lch 43: Conclúid

Buíochas

Aguisíní

Leabharliosta

Saturday, 1 October 2016

Abairtí fánacha aistriúcháin

Dhiúltaigh Ballstáit an AE don togra.

Phléigh an chomh-aireacht scileanna ceannasaíochta an Taoisigh.

Labhraíonn beagnach 6 mhilliún duine an Mhongóilis sa Mhongóil agus i nDaonphoblacht na Síne.

(seans gurbh fhearr seo? Tá an Mhongóilis á labhairt 


Tá mórán Seirbeach agus Crótach sa chuid sin den Mhacadóin.

Tá na ceangaltáin sin íoslódáilte agam.

Níl an íocaíocht chinn faighte agam fós.

Achtaíodh an tAcht Um Shaoráil Faisnéise le roinnt blianta anois.

Eochairthoisc is ea an lagtrá geilleagrach.

ceannaireachta

Cónaím i Raghnallach i rith an tsamhraidh ach le linn na Nollag bím as baile.
Tá cónaí orm i Raghnallach.