Friday, 14 November 2014

Anfa na lann

Tá an héalacaptar dom chuardach san abhainn,
Anfa Thafann na lann
Spotsholas á spré suas síos
Feadh na habhann
Súile ag grinnscrúdú an fhothain
Gléshúile greamaithe ag gliúcaíocht
Tá an baile thíos
Shlog an abhainn mé mar a sholgann sí gach éinne
Shlog an baile mé mar a shogann gach éinne
An dream a d’fhág, d’fhág
Ach sinn a d’fhan
Bhíomar amuigh agus fuaraíodh sinn

Tá slua bailithe ag an gcrosaire
Tá fear ag leanúint an héalacaptair le teann spéise
Is deacair a dhéánamh I gcarr
Turas aistreánach
Tig leis an healacaptar taisteal mar dhéanfadh préachán
Line dhíreach gan lúb
Ach leanann lúbarnáíl dhubh na habhann
Ciúnas, fuaim uisce faoi uisce a bhogann

Dúisíonn an héalacaptar an baile meánaoiseach
11.45 iarrann beirt ar a chéile an mbaineann se leis an otharlann
Chuaigh duine in abhainn, deirtear
Soilse suas síos an abhainn
Tugtar meall an héalacaptair sa spear faoi deara
Ceann éigeandála ní foláir
Ní aimseofar i mo bheo mé
Mar táim marbh
Agus táim ag fanacht sna sceacha orthu

Easaontas

Tús ar alt nach raibh cuma ná caoi air, b'fhearr a chaitheamh ar an idirlíon in ait a chaitheamh amach.

Tá agallamh ag Ciarán Dunbar le Dr. Aidan Doyle,  a spreag 'díospóireacht ar na mallaibh mar gheall ar alt a scríobh sé san ‘Irish Times’ ag ceistiú cearta teanga agus stádas na Gaeilge i mBunreacht na hÉireann.' Deir sé ann 'tá mé in amhras nach é leas an linbh é bheith ag foghlaim i dteanga iasachta.'

Tá sé sin rísuimiúil mar tá léirithe arís is arís eile gur chun leasa an pháiste é ó thaobh cumas sa Mhata, sa Bhéarla agus sa Ghaeilge Béarlóirí ó dhuchas foghlaim trí Ghaeilge. Ó thaobh daoine atá dátheangach feictear rátaí níos ísle den néaltrú agus laghdú i gcailliunt urlabhra tar éis stróc. Seo gan trácht ar na buntaistí iomadúla cultúrtha agus eile a théann leis an dara teanga. Má tá se in amhras nach é leas an linbh é bheith ag foghlaim i dteanga iasachta tá a chuid amhrais ag teacht salach ar mholl mhór fianaise le blianta fada.

Do dhochtúir is suimiúil an chaoi a bhfuil sé sásta ráiteas a dhéanamh gan an oiread sin bunúis ann.  Is ríchosúil leis nach bhfuil aon chur amach aige ar nádúr na hagoidíochta. Is é sin go gcuirtear an. Ní gearleanúint atá ann ach
Maidir le ' níos deirge, níos feirge’. chuile sheans gur fágadh 'mó ar lár no is féidir gur ceapadh go raibh se ceart go leor go mbeadh sé neamhghramadúil ar nós 'The hostess with the mostess' sa Bhéarla a ritheann liom. Go rómhinic i saol na Gaeilge measann daoine gur ionann ceartú gramadaí agus baint den argóint, ní hea. Arís eile bíonn de nádúr lucht grianghrafadoireachta ag agóidí pcitiúr a chruthú, gach seans nár bhain an póstaer leis na mná sin, nó nár chum siad é.

 Ní fheicim gur bréag ‘í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann’. Tig leis sin a bheith fíor beag beann ar chumas an phobail. Bréag ata ann go bhfuil Gaeilge ag 1.7milliún ag daoine áfach. Má tá orm aontú leis in aon áit áfach baineann se le staid na Gaeilge. Is dóigh liom go bhfuil an Ghaeilge ag dul ar gcúl, ach is deacair seoa  fheiceáil mar go bhfuil gach éinne sásta a bheith ag cumadh agus ag glacadh le bréaga éagsúla. Seans gur easaontóir mé féin mar sin

 Nuair a deirim seo le daoine luann siad cás x nó cás y gan móran de thacaíocht staidrimh leis. Tuigim gur deacair teacht ar staitiscí fírinneacha ach tuigeann éinne a rinne iarracht Gaeilge a úsaid mar ghnáththeanga sa tír seo nach bhfuil sí ag 1.7milliún duine. Caithfimidne, ar mór linn an Ghaeilge, bheith ag réiteach don saol iar-Ghaeltachta, ionaid, aiseanna agus argóintía r son na Gaeilge bheith réitithe againn da héagmais.

Is féidir an t-agallamh a léamh anseo http://www.meoneile.ie/ailt/easaontas-agus-an-ghaeilge#.U-DV0vldWSo