Friday, 9 October 2015

Trí rud (Fíorscéal)

Tháinig Paddy K orm gan choinne
feadh na canálach
is mé ag meabhrú
ar dhán eipiciúil
mé ag fálróid abhaile déanach
Tá sé reoite ann
Paddy K cré-umha
ach sa doircheacht bhain sé léimín beag bídeach asam
cheapas gur duine a bhí romham
ní raibh ann ach file
dealbh
Chuaigh leis an gcanáil a thrasnú
gur tháinig bean fé mo dhéin
ón mbruach thall
ainneoin na doircheachta
lasadh a balcaisí oíche
faoi ghealra
ligeas di an loc a thrasnú
bheith béasach, laidhc
Ise: Looking for business?
Nach fileata
Nach gonta
Mise: No, thanks.
Ise: Just polite, then.
Mise: Ya, Good night.
D’fhan Paddy K ina thost
Bhí sé beagfhoclach riamh
Ach bhí tugtha aige dom
dá dheargainneoin féin
trí rud;

Siren. Imram. Is teacht slán.

Haikuanna

I
Ruaigeann file cat
Meamhlach sa bhánfhuacht luath
Siúd luchóg! Seanfhocal.
II
Gluaiseann glaise ghlas
Ón sliabh ard go farraige síos
Líonfar na sléibhte arís
III

Faiche lomtha thall
Rás caisearbhán, fás aon lae,
Is scaiptear síolta

2016 (ina dtagann Pearse ar ais chuig Éire na linne seo)

Tháinig Pearse ar ais inné,
ar an Dart is é ag teacht ó Bhré,
thuirling ansin i lár na cathrach
is d’iarr de dhaoine go briste stadach
cá raibh sé go díreach, cén tír í seo?
is d’fhreagair i mBéarlagair iad ar fad d’aon ghuth
go raibh a éide iontach
go raibh a raidhfil gan lucht
glacfaimid selfie, snapchat is beidh tú Facebooked
agus sháigh chuige selfie sticks
gur ghlacadar, na pricks, pix
Ar ndóigh Éire atá ann, an bhfuil cúpla euro uait?
As an bpic a ghlacadh, tá sé tuillte agat.
Níl ná é, ach abairse liom
Cén bhliain atá ann? Seo Polacht na hÉireann?
Gháir siad is chroith lámh leis is mhol go hard é
ach bhíodar ar fad bailithe leo roimh dheireadh an lae
cheistigh sé is cheistigh ach freagra ní bhfuair
gur bhuail sé faoi ar an gcoincréit fhuar
is caitheadh cúpla cent lena thaobh
is páipeár nuachta is thosaigh á léamh
The Irish Times 2016
100 bliain tar éis gur éag
Léigh sé is léigh sé go raibh a shúile greamaitheach glaeúil gliúláilte.
Ní fada gur tháinig tuiscint dó.
Éire mo chlann féin
2 for the price of one
a dhíol a máthair
€2 for a hostel?
Mór mo ghlóir
Will ya ever fuck off One Direction are like my life.
Na dathanna, na fuaimeanna, na cairteanna mótair
Sluaite ag léimneach, ag liúrigh ag trasnú an bhóthair
Is boladh géarmhilischorr aisteach sa tsráid.
Is léimeann Pearse in airde
é tagtha chuige féin
is d’aon mhórléimt amháin
caitheann féin faoi aercoach.
Smaoineamh fáin ar foluain ina intinn istigh

Seans gurbh fhearr 2116 féin.

Trí dhán ar aon téama

Sionnach

Chas liom sa tslí sionnach beag lár sráide
A súile ar crith faoina cóta caol scáinte
i mbascaeidín bruscair a pus aici bhí sáite
is d’éalaigh arís gan focal agam ráite
Fada uaim anois mo mhaidrín rua úd
a tháinig is d’imigh d’aon mhearruathar
chun do choileáin beir thusa mo dhúthracht
is beathaigh go barr iad chun gur leo a shiúlfad
An oíche sin féin is maidríní im thimpeall
siúlfad an chathair idir eaglais is theampall
is fillfidh ansin orm taobh theach an phobail
is glanfad a cóta, is cíorfad a drioball
Is nuair a chasfar liom arís sionnach seo lár sráide
A cóta an uair seo beidh sí maorga is mánla
Is scata coileán chuici a bheidh srónsáite
ach imeoimid arís gan siolla eadrainn bheith ráite

Sionnach Uirbeach
Ar mo fhilleadh abhaile dom
mé súgach mar is fearr
sheas romham sa tsráid
sionnach gruama
Dá ngoilfeadh sionnaigh bheadh deora go fras leis
é caol
scáinte
bhí dhá thaobh a bhoilg istigh air
Stánann an bheirt againn
feiceann sé an uile rud
a rua-roisc mhalla
ionam
faiteach
grineann
Táimid ag stánadh linn sa doirceacht
mise leathdhallta fós ó sholas an tí
Ach tá a shúile siúd in ann chuigeHaiku

Sionnach ar thrí chos
Scabhait dhorcha lán boladh
Smúrthacht ar kebab