Friday, 9 October 2015

Trí dhán ar aon téama

Sionnach

Chas liom sa tslí sionnach beag lár sráide
A súile ar crith faoina cóta caol scáinte
i mbascaeidín bruscair a pus aici bhí sáite
is d’éalaigh arís gan focal agam ráite
Fada uaim anois mo mhaidrín rua úd
a tháinig is d’imigh d’aon mhearruathar
chun do choileáin beir thusa mo dhúthracht
is beathaigh go barr iad chun gur leo a shiúlfad
An oíche sin féin is maidríní im thimpeall
siúlfad an chathair idir eaglais is theampall
is fillfidh ansin orm taobh theach an phobail
is glanfad a cóta, is cíorfad a drioball
Is nuair a chasfar liom arís sionnach seo lár sráide
A cóta an uair seo beidh sí maorga is mánla
Is scata coileán chuici a bheidh srónsáite
ach imeoimid arís gan siolla eadrainn bheith ráite

Sionnach Uirbeach
Ar mo fhilleadh abhaile dom
mé súgach mar is fearr
sheas romham sa tsráid
sionnach gruama
Dá ngoilfeadh sionnaigh bheadh deora go fras leis
é caol
scáinte
bhí dhá thaobh a bhoilg istigh air
Stánann an bheirt againn
feiceann sé an uile rud
a rua-roisc mhalla
ionam
faiteach
grineann
Táimid ag stánadh linn sa doirceacht
mise leathdhallta fós ó sholas an tí
Ach tá a shúile siúd in ann chuigeHaiku

Sionnach ar thrí chos
Scabhait dhorcha lán boladh
Smúrthacht ar kebab

No comments:

Post a Comment